Bestelplanner

Tijdgebrek en kostenbesparing zijn twee belangrijke begrippen in de zorgsector, de Bestelplanner haakt hierop in en biedt een online systeem voor planning en volume-controle van medische hulpmiddelen voor de zorginstellingen die u levert. De bestelplanner zorgt ervoor dat u als zorgprofessionals van de apotheek zich kunt richten op uw primaire taak: het verlenen van zorg!

In een beveiligd online systeem wordt met een intelligent planningssysteem berekend wat er op de afgesproken dag geleverd moet worden. Dus niet meer elke week alle voorraden van de bewoners tellen, bestellingen maken, labelgegevens e-mailen, etc. De bestelplanner neemt al die werkzaamheden uit handen. Daarnaast heeft de bestelplanner een ingebouwde rapportage waarbij het inzichtelijk wordt of het verbruik per bewoner volgens de afgesproken richtlijnen verloopt. Dit zorgt ervoor dat er adequate zorg verleend kan worden en tegelijkertijd bespaard kan worden op de kosten van de medische hulpmiddelen.

  • Online bestellen voor de zorginstellingen die u levert
  • Tijd- en kostenbesparend
  • Optimalisatie van zorg
  • Flexibele levering

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op
Klik hier voor de bestelplanner