Anderhalf miljard euro bezuinigen in de zorg

27/04/12
Bron: MEDNET

In de zorg wordt 1,6 miljard euro bezuinigd. Dat wordt onder meer bereikt door een nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico’s. Dat is één van de maatregelen die in de bezuinigingsplannen van het zogeheten ‘wandelgangenakkoord’ zijn vastgesteld.

Het akkoord is in twee dagen gesloten tussen VVD, CDA, D’66, Groen Links en ChristenUnie. Het bezuinigingspakket kan nu door minister De Jager van Financiën naar Brussel gestuurd worden. De EU kan dan zien hoe Nederland volgend jaar het begrotingstekort weer terugdringt naar 3 procent. De afspraken staan in het concept-stabiliteitsporgramma.

Hoe de eigen bijdragen worden ingevoerd is nog niet bekend. Uit het eerder bezuinigingspakket van het Catshuis stond dat een eigen bijdrage van 9 euro per recept zou worden vastgesteld. Deze maatregel is in de nieuwe plannen echter geschrapt.

Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd met tussen € 200 à € 400 per jaar. Daarentegen worden de bezuinigingen van € 150 miljoen op het persoonsgebonden budget teruggedraaid, zo staat in het nieuwe akkoord.