Ondersteuning overeenkomst incontinentie Achmea

10/04/12

In navolging van eerdere berichtgeving heeft Lensvelt Medical een tweetal modellen uitgewerkt waarmee we ondersteuning bieden aan apotheken bij de nieuwe overeenkomst hulpmiddelen incontinentie van Achmea zorgverzekeringen.

De beslissing nemen over het tekenen van de overeenkomst van Achmea zorgverzekeringen hulpmiddelen is niet eenvoudig. De apotheek moet op korte termijn een keuze maken en het is voor de apotheek niet inzichtelijk wat de risico’s en de eventuele opbrengsten of kosten zijn. Daarnaast worden er ook stevige eisen gesteld aan de kwalitatieve en administratieve uitvoering.

Om deze redenen heeft Lensvelt Medical contact gezocht met Achmea zorgverzekeringen. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij onze relaties het volgende berichten:

De apotheek kan, als hij tekent als hoofdaannemer, tot één juli 2012 declareren op basis van de voorwaarden in de nieuwe overeenkomst. Voor incontinentie is dat tot één juli 2012 op basis van stuksprijs (korting op AIP). Tijdens de periode één april tot één juli 2012 kan de apotheker van het hoofdaannemerschap afzien en onderaannemer worden van Lensvelt Medical.

Er zijn een tweetal mogelijkheden. Ons advies is om te kiezen voor onderstaand model:

MODEL 1

Stap 1: U kunt als apotheker, zonder risico, per direct de overeenkomst aangaan met Achmea. Dit betekent dat u dan voorlopig hoofdaannemer wordt.
Stap 2: U kunt declareren tot één juli 2012 tegen het tarief zoals gesteld in de overeenkomst van Achmea.
Stap 3: U schrijft uw apotheek in als onderaannemer voor 15 april 2012 bij Lensvelt Medical
Stap 4: Per één juli 2012 wordt u uitgeschreven als hoofdaannemer en in plaats daarvan wordt u onderaannemer van Lensvelt Medical.

Met dit model zorgen wij ervoor dat u als apotheek uw cliënt behoud, geen margerisico loopt, geen onnodige kosten hoeft te maken en verzekerd bent van optimale zorg.

Lensvelt Medical biedt de apotheek het volgend aan:

 • Volledige incontinentielevering van alle incontinentiematerialen.
 • Volledige incontinentielevering voor cliënten van alle zorgverzekeraars. Let op: zowel CZ en UVIT/VGZ gaan aan het einde van dit jaar / begin volgend jaar over naar hetzelfde model.
 • Lensvelt Medical gaat de overeenkomst aan met zorgverzekeraars (nu Achmea).
 • Vanaf één juli 2012 gaat Lensvelt Medical inkopen en declareren.
 • Alle zendingen worden op maat geleverd aan de apotheek en de apotheek levert aan de cliënt.
 • Voor zorginstellingen kan men gebruik maken van een internetapplicatie: de Bestelplanner.
 • De apotheker hoeft, vanaf één juli 2012, geen voorraad meer te houden.
 • Lensvelt Medical kan aan alle eisen gesteld in de overeenkomst voldoen.
 • Lensvelt Medical maakt afspraken met de labelhouders over prijs en volume.

Hoe ziet het er in de praktijk uit na één juli 2012:

Intake en evaluatie incontinentiecliënten

 • Er komt een online inschrijfformulier.
 • Gratis telefoonnummer ter ondersteuning voor cliënt en apotheek.
 • Mogelijkheid tot het leveren van een informatiepakket ten behoeve van het eerste klantcontact.
 • Levering proefpakketten voor nieuwe cliënten.
 • Opstellen zorgdossier en bewaking meerverbruik.

Ondersteuning in Apotheek

 • Mogelijkheid tot het verzorgen van een incontinentiespreekuur in de apotheek.
 • Gespecialiseerde incontinentieverpleegkundigen (BIG geregistreerd, V&VN).
 • Opleiding van uw gespecialiseerde apothekersassistente.

Online bestel en rapportage mogelijkheid ten behoeve van verzorgingshuizen / verpleeghuizen

 • Beveiligd online planningssysteem.
 • Ingebouwde rapportage ten behoeve van meer / minder verbruik.
 • Labelen op cliëntniveau.
 • Begeleiding in het verzorging- / verpleeghuis door de incontinentieverpleegkundige.

Businessmodel apotheek

Het is Lensvelt Medical alles aan gelegen om goede prijsafspraken te maken met fabrikanten. Hierdoor kan er een positief resultaat gerealiseerd worden. Er zal een verdeelsleutel worden gemaakt op basis van de netto marge. Let wel; de overeenkomst van Achmea is een uitdagende overeenkomst op het gebied van marge.

Voordelen voor de apotheek

Lensvelt Medical is risicodragend vanaf één juli 2012. In tegenstelling tot andere marktpartijen rekent Lensvelt Medical geen additionele kosten voor het margerisico en de benodigde dienstverlening. Daarnaast zijn er meer voordelen: geen inkoop, geen voorraad, minder of geen handelingen.

Belangrijkste is dat de apotheek het “gezicht” blijft voor de cliënt.

Model 2

De apotheek gaat de overeenkomst aan met Achmea zorgverzekeringen. Dit betekent dat de apotheek ook het margerisico overneemt. Wij kunnen de apotheek ondersteunen met de kwaliteitseisen die in de overeenkomst staan beschreven: registratie van zorg, kwaliteitsborging, logistiek, klachtenprocedure en rapportage.

Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich aanmelden via het onderstaande aanmeldingsformulier. Stuur dit voor 15 april 2012 naar Lensvelt Medical via e-mail info@lensveltmedical.nl of fax. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Voor vragen kunt u ons breiken via de contactoptie
Klik hier voor het aanmeldformulier (pdf - 137 kB)